Velkommen


 

Stedet hvor mennesker mødes, og kulturen blomstrer.

På Krudtværksområdet er der plads til både erhverv og foreningsliv, og i skøn forening er der dannet en brugergruppe.
Denne gruppe står for de fælles aktiviteter og arrangementer. 

2017 byder traditionen tro på:

Kræmmermarked

Festival

 

Efter et hårdt år fik vi hjælp:

SPAR NORD

  

Find os på Google Maps

 

 Der indkaldes til generalforsamling 2017 torsdag d. 16. februar kl. 19.30 i Gangforeningens hus Syrevej 25.  Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, derønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 8. februar.